Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej
Koło p.w. św. Antoniego w Padwi Narodowej

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło w Padwi Narodowej powstało na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej w dniu 27 listopada 2012 roku. W walnym zgromadzeniu uczestniczyło 17 członków.
     Powstanie Stowarzyszenia było potrzebą chwili czasu, gdyż wielu z nas dostrzegało pogłę­biający się kryzys i zubożenie w rodzinach. Stowarzy­szenie, choć jest organizacją świecką ma stałe oparcie w Kościele. Asystentem z nadania Kurii Biskupiej jest Ks. prob. Janusz Filarowski. Powstał również Wolontariat, który działa w szerokim znaczeniu pomocy na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży oraz osobom samotnym, chorym. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji promuje rodzinę i życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Wokół tych wartości prowadzi swą działalność statutową.
Działalność Stowarzyszenia prze­jawia się w różnych formach pomocy rodzinie, spotkaniach integracyjnych. Organizowanie dla dzieci i młodzieży wyjazdów na kolonie i obozy, organizacja pielgrzymek dla członków SRK i rodzin katolickich, wyjazdy i spotkania z członkami innych stowarzyszeń.
Koło Parafialne SRK w Padwi Narodowej  liczy obecnie 52 człon­ków,
z których wielu bierze czynny udział w pracach podejmowanych przez Zarząd Główny Koła Stowarzysze­nia. Stowarzy­szenie wspiera na miarę swoich możliwości działalność cha­rytatywną w naszej gminie. Członkowie stowa­rzyszenia przez swą działalność i życiową postawę dają świadectwo nie tylko pomocy ale i głoszenia prawdy, w której osadzo­ne są świętość życia
i moralność ro­dziny chrześcijańskiej. 

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Koło w Padwi Narodowej

 

Prezes – Helena Surowiec
Wiceprezes – Jan Uzar
Skarbnik – Cuber Zofia
Sekretarz – Beata Niezgoda
Członek Zarządu – Piotr Kmuk
Członek Zarządu – Ryszard Zaskalski

Opiekun Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich – Ks. Proboszcz Janusz Filarowski

Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Koło w Padwi Narodowej.

Płaza Kazimiera

Popiołek Justyna

Surowiec Jan

Hyjek Helena

Szala Bożena

Cerafin Irena

Gatny Danuta

Zaskalska Barbara

Irena Surowiec

Sroczyńska Barbara

Janina Nowak

Tyniec Barbara

Hyjek Beata

Tomczyk Danuta

Barbara Gizińska

Czechura Zygmunt

Furman Anna

Stępień Zenon

Burdzel Monika

Pubrat Maria

Szymańska Monika

Szymański Jacek

Surowiec Regina

Rosa Renata

Barnat Krzysztof

Sudoł Jolanta

Zdebko Bożena

Izabela Kasprzycka

Piechota Bogusława

Leszkowicz Albina

Domagała Aleksandra

Barszcz Bogusława

Janas Mirosław

Uzar Anna

Krupska Alina

Rup Staniasława

Ruła Renata

Wylaź Małgorzata

Witek Niewiadomska Anna

Cebula Jan

Szczypta Bożena

Motyka Grażyna

Domagała Dorota

Król Wiesława

Piechota Krystyna

Hyjek Zofia

 

 

Kalendarz liturgiczny

 

Słowo Boże

Adonai portal katolicki

Diecezja Sandomierska

Licznik odwiedzin strony

648646
Dzisiaj odwiedziło nas:Dzisiaj odwiedziło nas:62
Wczoraj odwiedziło nas:Wczoraj odwiedziło nas:311