Regulamin cmentarza

obowiązuje od 17.XI.2013 r.

1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w Padwi Narodowej.

2. Za miejsce na cmentarzu pobiera się stosowne opłaty zgodnie z przepisami prawa.

3. Po upływie 20 lat – jeżeli nie zostaną wniesione opłaty za następne10 lub 20 lat – administrator cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.

4. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:
• pogrzeb,
• ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,
• budowę nowego pomnika (według wcześniej zatwierdzonego w Kancelarii Parafialnej projektu),
• remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,
• budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być rozbierane.

5. Zabrania się:
• wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
• wprowadzania zwierząt,
• zanieczyszczania cmentarza,
• samowolnego usuwania drzew i krzewów,
• wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi.

6. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.

7. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu i segregowane. Opłata za wywóz śmieci od grobu  to suma 20 zł na rok opłacana w Kancelarii Parafii.

8. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

9. Przeprowadzenie ekshumacji winno być uzgodnione co najmniej na tydzień przed jej planowanym terminem.

10. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

11. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.

12. Zabrania się wykładania kostką alejek głównych / między rządami grobów/.

13. Słowo "placowe" oznacza powierzchnię już istniejącego wykopanego grobu lub powierzchnię na której mieści się  wymurowane pomieszczenie na grób.

14. Funkcję grabarza sprawuje P. Kamil Czechura.                                                                 

prob. Parafii

 

Kalendarz liturgiczny

 

Słowo Boże

Adonai portal katolicki

Diecezja Sandomierska

Licznik odwiedzin strony

669011
Dzisiaj odwiedziło nas:Dzisiaj odwiedziło nas:38
Wczoraj odwiedziło nas:Wczoraj odwiedziło nas:292