Wydarzenia

Uroczystości – 200 lecie urodzin i chrztu Ignacego Łukasiewicza

- Uroczysta Msza św. w 200 – tną rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza odbędzie się 8 marca 2022 roku o godz. 12.00 w sanktuarium św. Antoniego w Padwi Narodowej pod przewodnictwem Ks. Bpa Edwarda Frankowskiego z Sandomierza.

- 19 marca 2022 w Uroczystość św. Józefa w sanktuarium w Padwi o godz. 11.00 w 200 – tną rocznicę chrztu Ignacego Łukasiewicza Msza św. pod przewodnictwem proboszcza padewskiego.

- 13 czerwca 2022 roku w Uroczystość św. Antoniego z Padwy w sanktuarium Msza św. odpustowa o godz. 11.00 z poświęceniem Centrum Multimedialnego im. Ignacego Łukasiewicza pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego Ks. Arcyb. Adama Szala.

 

 

Lukasiewicz


Joannes,Josephus, Ignatius Łukasiewicz

1822 - 1882 Ignacy Łukasiewicz ur. 8 marca 1822 roku w Zadusznikach, gmina Padew Narodowa / na grobowcu na cmentarzu w par. Zręcin diec. przemyska data ur. 23 marca 1822 /. Syn Józefa z herbu Łada i Apolonii z.domu Świetlik. „ Na chrzcie św. w kościele parafialnym w Padwi otrzymał imiona: Jan Boży, Józef, Ignacy.'' / dr Jerzy Skrzypczak - ' Zarys historii Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Padwi Narodowej ' ; wyd. 2015 r. Lata życia Łukasiewicza to zabór austriacki – Galicja i Lodomeria / Franciszek II Habsburg - cesarz Austrii 1804 – 1835 /. Polska pod zaborami. Ojciec Łukasiewicza bierze udział w Powstaniu Kościuszkowskim / zm. 1836 r. /.

W 1830 rodzina przenosi się do Rzeszowa. Ignacy chodzi do gimnazjum. Po śmierci ojca podejmuje pracę – praktykę w aptece w Łańcucie, potem w Rzeszowie. Za działalność niepodległościową skazany do więzienia we Lwowie / 1846 – 1847 /.

W 1848 r. trafił do lwowskiej apteki „Pod Złotą Gwiazdą”, gdzie miał dokonać swoich największych odkryć. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także w Wiedniu, gdzie uzyskał tytuł magistra farmacji.

Ignacy Łukasiewicz – polski farmaceuta i przedsiębiorca, założyciel pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego w Europie. 31 lipca 1853 - po raz pierwszy zastosowano w praktyce oświetlenie naftowe podczas pilnej nocnej operacji w szpitalu powszechnym na lwowskim Łyczakowie. Podkreślić należy wielką dobroczynność Ignacego Łukasiewicza i zasługi dla Kościoła. Był współfundatorem budowy nowego kościoła w Zręcinie - diec. przemyska /1874-1878/ wg planów krakowskiego architekta Aleksandra Gebauera przekazując 10 tys. złotych reńskich. Nadmienić należy że ten sam architekt projektował i nadzorował obecny kościół – sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Padwi Narodowej / budowany w latach 1878 – 1886 za proboszcza Wilhelma Skopińskiego /. Papież Pius IX w 1873 roku za działalność charytatywną nadał Ignacemu Łukasiewiczowi tytuł Szambelana Papieskiego i odznaczył go Orderem Św. Grzegorza.

7 stycznia 1882 roku / dziś mija 140 lat /Ignacy Łukasiewicz umiera z powodu ciężkiego zapalenia płuc. Został pochowany na cmentarzu w Zręcinie.


Chrzest Ignacego Łukasiewicza

1645445465494


Wszystkie wzmianki historyczne potwierdzają chrzest Jana, Józefa, Ignacego Łukasiewicza w kościele w Padwi. Uwzględnić należy trudny czas powstania i dziejów diecezji tarnowskiej.

- 13.03.1786- bulla papieża Piusa VI "In suprema beati Petri cathedra", mocą której została utworzona diecezja tarnowska.

- 24.09.1805 - bulla papieża Piusa VII "Operosa atque indefessa" dzieląca terytorium diecezji tarnowskiej pomiędzy biskupstwo krakowskie i przemyskie.

- Rok 1821 bullą Studium paterni affectus, Pius VII erygował diecezję w Tyńcu.

- Na mocy bulli Sedium episcopalium translationes Leona XII, z dnia 23 kwietnia 1826, stolicę diecezji przeniesiono z Tyńca do Tarnowa i diecezja otrzymała nazwę tarnowskiej.

- W roku narodzin Ignacego Łukasiewicza / 1822 / parafie '' diecezji tarnowskiej ''na wschód od Wisły należały administracyjnie do archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej / m.innymi parafia Padew i wieś Zaduszniki /. Parafie na zachód od Wisły '' diecezji tarnowskiej '' do archidiecezji krakowskiej / - Księga metrykalna w której znajduje się akt chrztu Ignacego Łukasiewicza dotyczy wsi Zaduszniki i zawiera akta od roku 1788 ''wędrowała'' za podziałami administracyjnymi parafii i diecezji. Gdzie znajdowała się w 1822 roku, kiedy Padew i Zaduszniki należały administracyjnie i kancelaryjnie do archidiecezji lwowskiej ?

- Faktem bezspornym, a który pomijają 'mniejsi' historycy to szafarz chrztu Ignacego Łukasiewicza. Otóż 19 marca 1822 roku w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny chrztu dokonał Piotr Męcinski proboszcz padewski / Bapti : Petrus Męcinski Curatus Padvensis /, który dodatkowo i tymczasowo pełnił funkcję Curatus Padvensis w Zadusznikach, które administracyjnie należały do diecezji przemyskiej parafii Gawłuszowice.

Curatus / łac. ozn. ksiądz, duszpasterz, proboszcz /.

- Uwzględnić więc należy trudny czas zaborów, skromne archiwalia początku diecezji tarnowskiej, zniesienie diecezji tarnowskiej na pocz. XIX wieku, podział administracyjny i archiwów między Kraków i Przemyśl, przynależność Zadusznik do diecezji przemyskiej i posługę Curatus Padvensis w osobie proboszcza parafii Padew.

- Księga metrykalna wsi Zaduszniki znajdowała się w parafii Gawłuszowice od 1788 roku do roku 1907 z wyjątkiem czasu 'Curatus Padvensis '/ Padew /. Od 1907 roku w Padwi – za zgodą ' Konsystorza Biskupiego ' administracji józefińskiej narzuconego Kościołowi w Galicji z nowymi zasadami kancelarii biskupiej, a od 1972 w parafii Domacyny.

- 200 lat tradycji i wzmianki historyczne / archiwa diecezji lwowskiej; ks. B. Kumor – Obsada metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1790 – 1914; bulle papieskie; archiwum wiedeńskie, dokumenty historyczne w Muzeum PNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, inne wskazują na stwierdzenie, że Ignacy Łukasiewicz był ochrzczony w kościele w Padwi 19 marca 1822 roku przez proboszcza padewskiego Piotra Męcinskiego.

- Uroczystości odbywać się będą w Zadusznikach /par. Domacyny /, Gawłuszowicach i w Padwi Narodowej.

Wg opracowań historycznych

padew   2 

 1    4

Kalendarz liturgiczny

 

Słowo Boże

Adonai portal katolicki

Diecezja Sandomierska

Licznik odwiedzin strony

659836
Dzisiaj odwiedziło nas:Dzisiaj odwiedziło nas:91
Wczoraj odwiedziło nas:Wczoraj odwiedziło nas:326